Referenssit

Lue asiakastarinoistamme sekä saaduista palautteistamme, kuinka olemme auttaneet eri aloilla toimivia asiakkaitamme.


Mukana parantamassa Ylä-Savon SOTE kuntayhtymän työhyvinvointia

"Mukana olleet esimiehet ovat kertoneet, että yhteistyö on välitöntä ja monenlaisissa asioissa otetaan heihin yhteyttä. Yhteistyö esimiesten kesken on parantunut.” 

Lue lisää

Essote - Puhu, kuuntele ja arvosta -kehittämishanke sekä Työhyvinvointi nousuun -kehittämishanke

Etelä-Savon SOTE kuntayhtymä ja Coronaria Työelämäpalveluiden kehittämishankkeet paransivat työhyvinvointia, kommunikaatiota ja arvostusta.

Lue lisää

Työhyvinvointispurtti - 9 kunnanjohtajan vertaiskehittämishanke

Kuntajohtajien kokemiin uusiin työkykyhaasteisiin kehitetään uudenlaisia työkyvyn tukemisen välineitä sekä hallinta- ja selviytymiskeinoja. Yhtenä tavoitteena hankkeessa on kuntien toimintakulttuurien uudistaminen, jonka myötä pyritään aikaansaamaan sujuvampia työprosesseja ja uudenlaista oppimista.  Kehittämishankkeessa ovat mukana Enonkosken, Heinäveden, Juvan, Kuusamon, Parikkalan, Pertunmaan, Rautjärven ja Sulkavan ja Taipalsaaren kuntajohtajat.  2022-2023.


Oulun hiippakunta - RatKee-hanke, ennaltaehkäisevän konsultoinnin hanke

Hanke tukee hiippakunnan konsulttien uudenlaista, yhteistä orientaatiota ja työidentiteetin kehittymistä. Tässä hankkeessa rakennetaan Oulun hiippakunnan sisäisille, organisaatiokonsultin koulutuksen käyneille papeille ja diakoneille yhteinen työkalupakki, jonka sisältämiä menetelmiä testataan seurakunnissa osana hanketyöskentelyä. Työkalupakki sisältää uudenlaisia ennaltaehkäisevän työkykyjohtamisen välineitä. 2021-2023.


Rovaniemen kaupunki -  Sairaspoissaoloista ennakoivaan työkykyjohtamiseen

Kehittämistyön tarve pohjautui havaintoihin erityisesti mielenterveyssyistä ja kuormittumisesta johtuvien poissaolojen kasvusta, pitkittymisestä ja osin vaikeasta ennakoitavuudesta. Työterveyshuollon ja työpaikkojen yhteistyö työikäisten mielenterveyden edistämiseksi ja sairauspoissaolojen vähentämiseksi kaipaa edelleen kehittämistä. Lisääntyvät mielenterveysongelmat haastavat kehittämään työkyvyn tukea kaupungin työpaikoilla. Olemassa olevia käytäntöjä, kuten aktiivisen tuen mallia ja työterveysneuvottelu -käytäntöä on uudistettava, koska tällä hetkellä ne eivät tuota toivottua tulosta. 2022-2023.


Pertunmaan kunta - Strategiaa ja hyvinvointia -kehittämishanke

Elävän strategiatyön myötä työkykyjohtamisen lisää vaikuttavuutta muuttuvassa toimintaympäristössä ja uusien työkykytekijöiden tunnistamisessa. 2021-2022  


Mikkelin hiippakunta - Johtajana maaliin -kehittämishanke

Hankkeen keskeisinä tavoitteina oli kehittää seurakunnissa tapahtuvaa johtamista, ja luoda sellainen johtamisen malli, joka mahdollistaisi samanaikaisesti hengellisen johtamisen ja työyhteisöjohtamisen. Toinen keskeinen tavoite oli yhteisöllisyyden kehittäminen sekä johtajien oma jaksaminen. Valmennuksen lopputuloksena moni hankkeeseen osallistunut johtaja totesi, että valmennus auttoi jäsentämään asioita, kehitti kommunikointia omassa johtamisessa, opetti delegoimisen taitoa sekä aktiivisempaa kuuntelemista, paransi ajankäytön hallintaa ja vahvisti palautteen antamisen kykyä. Myös vertaistuki koettiin tärkeänä. 2019 - 2020.


Juvan kunta - Kampuksen työyhteisön kehittämishanke

Juvalla koko opetus- ja kasvatustoimi siirtyi yhteiseen Martti Talvela -kampukseen vuoden 2021 alusta. Hankkeessa luotiin perusta yhdistyneen kampuksen uudelle toimintamallilla je yhteiselle toimintakulttuurille. Kehittämishankkeella vahvistettiin työntekijöiden toimijuutta ja synnytettiin uusi johtamisen rakenne ja käytänteet; johtaminen tukee työhyvinvointia ja työturvallisuutta sekä tuottavuutta. 2019 - 2021.


Essote - Esimiesverstaassa työhyvinvointi nousuun -kehittämishanke

Hanke oli esimiehille suunnattu valmennuskokonaisuus työhyvinvoinnin kehittämiseksi. Valmennuksen sisällöt tukivat erityisesti lähiesimiestyötä ja työyksikkötasolla tapahtuvaa työhyvinvoinnin johtamista. Esimiesverstaan keskeisenä periaatteena olivat jatkuvuus ja osallistava työskentelytapa. 2019.


Tampereen hiippakunta

Resilienssityökaluston kehittäminen ja pilotointi kolmessa seurakunnassa. 2018-2019Johdon ja liiketoiminnan sparraajana tekemässä tavoitteista totta

"Työnohjauksessa saan näköalaa eteenpäin, jos muuten tahdon upota liian syvälle arkeen. Asioiden kriisiytymistä ei kannata odottaa, sillä apua saa aiemminkin, kun uskaltaa hakea."

- Leena Virratvuori, Sovatek-säätiön aluejohtaja
 Tukena liiketoiminnan eri päätöksissä

"Soveltuvuusarviointi tuo vahvistusta asioille, jotka ovat jääneet askarruttamaan meitä. Pyydämme usein arvioinnin tekijää kiinnittämään erityistä huomiota näihin kysymyksiin."

- Outi Leppänen, henkilöstöpäällikkö, Pohjois-Karjalan Sähkö Oy
 Vahvuutena reagointikyky sekä ratkaisukeskeiset työkalut

"Yhteistyökumppanimme Coronaria Työelämäpalveluiden vahvuuksia on nopea reagointi asiakkaan tarpeisiin. Apua saa jo puhelinsoitolla ja palvelu on ehdottoman asiantuntevaa."

- Terttu ja Kari Röntynen, Lasten- ja nuortenkoti Himaharju
 Autamme organisaation johtoa ja esimiehiä tunnistamaan keskeiset esteet miksi tavoitteet tai muutokset eivät toteudu arjessa.

Tarvitsetko sinä johtajana tai esimiehenä peliseinää?

Ota yhteyttä