Työyhteisön kehittäminen

Hyvin toimiva työyhteisö tukee työhyvinvointia ja tuottavuutta, mutta mistä hyvin toimiva työyhteisö muodostuu?

Meidän mielestämme hyvän työyhteisön perusta on kunnossa, kun kaikilla on tiedossa oma perustehtävänsä ja kuinka se liittyy koko organisaation toimintaan. Hyvän työilmapiirin ominaispiirteitä ovat henkilöstön keskinäinen luottamus ja avoin vuorovaikutus, erilaisuuden hyväksyminen ja hyödyntäminen, ristiriitatilanteiden rakentava käsittely, tasa-arvoinen sekä oikeudenmukainen kohtelu ja joustava toiminta.

Tutkimukseen perustuva työyhteisön kehittäminen

Työyhteisön kehittämisessä on tärkeää saada realistinen kuva työyhteisön nykytilasta. Toimintatapamme on selvittää nykytila työyhteisötutkimuksella, jonka avulla kartoitetaan työyhteisön työilmapiiriä, työn sujuvuutta ja työtyytyväisyyttä. Tutkimusten tulosten pohjalta valitsemme tarvittavat kehittämisen kohteet ja -palvelut yhdessä tilaajan kanssa, esimerkiksi työyhteisövalmennus, työnohjaus ja työyhteisösovittelu. 

Palvelumme työyhteisön kehittämiseen

Työyhteisötutkimus

Työyhteisötutkimuksemme avulla kartoitat työilmapiiriä ja -tyytyväisyyttä. Tutkimus kannattaa uusia säännöllisesti, sillä työhyvinvointia ja tuloksellisuutta nakertavat tekijät kasvavat usein huomaamatta. Vahvuudet on hyvä tunnistaa, jotta niitä voi tukea. Kuormittaviin tekijöihin puolestaan on tärkeää puuttua mahdollisimman nopeasti. Usein apuna tässä on hyödyllistä käyttää ulkopuolista ohjaajaa. Räätälöimme tutkimukset aina tarkasti tarpeen mukaan.

Työyhteisötutkimukset palvelevat myös tilanteissa, joissa työyhteisössä ilmenee työhyvinvointia ja suoriutumista vaikeuttavia kitkatekijöitä. Niiden tunnistaminen mahdollistaa ratkaisujen pikaisen löytämisen.

Työyhteisövalmennus

Työyhteisövalmennusta tarvitaan silloin, kun työyhteisön toiminnassa esiintyy haaste, mikä hankaloittaa työyhteisön toimintaa. Valmennusta voidaan tarvita myös silloin, kun työyhteisön toiminnan tehokkuutta halutaan parantaa tai käsitellä muutostilannetta. Määrittelemme valmennuksessa aina yhdessä toiminnan tavoitteet ja niiden toteutumista seurataan koko valmennusprosessin ajan.

Työyhteisötyönohjaus ja ryhmätyönohjaus

Työyhteisötyönohjauksessa työnohjausryhmä koostuu saman työyhteisön eri ammattiryhmien jäsenistä, yleensä myös ryhmän esihenkilö on mukana tapaamisissa. Työnohjauksessa keskitymme auttamaan työyhteisöä perustehtävän toteuttamisessa ja työntekijää toimimaan ammatillisesti työyhteisössä. Ohjauksessa kehitämme työyhteisön toimintamalleja ja jäsenten keskinäistä yhteistyötä, luottamusta sekä kirkastamme toiminnan tavoitteita. Tarkastelemme myös johtajuutta osana työyhteisön toimintaa.

Ryhmätyönohjauksessa ryhmä muodostuu saman ammattiryhmän edustajista. Ryhmätyönohjauksessa keskitytään ohjattavien ammatilliseen kehittymiseen ja samalla vertaisilta oppimiseen.

Työterveyspsykologi ja lyhytpsykoterapia

Työterveyspsykologipalveluihimme kuuluvat työterveyslääkärin tai -hoitajan lähetteellä tapahtuvat yksilövastaanotot, ryhmien ohjausluennot, työyhteisöjen tilan selvittelyt sekä työkykytutkimukset. Viimeksi mainituissa tarkastelemme aina henkilön työkykyä suhteessa työn vaatimuksiin. Hyvin usein vastaus ongelmiin löytyykin muusta kuin varsinaisesta työkyvystä.  

Lyhytpsykoterapiatoiminnan myönteinen vaikutus eriasteisten ahdistus- ja masennusoireiden hoidossa on tutkimusten mukaan kiistattomasti todettu. Psykoterapeuttimme ovat käytettävissänne sekä työterveyslääkärin lähetteellä että itse maksaen toteutetuissa lyhytpsykoterapiaprosesseissa.    

Työyhteisösovittelu

Työyhteisösovittelu on työyhteisön yhteinen oppimisprosessi, jossa koulutetun työyhteisösovittelijan ohjauksessa saadaan ristiriitatilanteen käsittely koko työyhteisön oppimiskokemukseksi, joka luo mallin myös tulevien haasteellisten tilanteiden kohtaamiseen ja käsittelyyn.

Riitojen ja konfliktien ratkaisu työpaikalla lisää tuottavuutta ja vähentää sairaspoissaolojen määrää. Hyvin toimivassa työyhteisössä ei vältellä erimielisyyksiä, koska niistä opitaan löytämään ratkaisuja arjen ongelmiin.


Coronaria Uniklinikka – Päivän työteho tehdään yöllä

Hyvä ja riittävä palautuminen on työssä jaksamisen edellytys. Heikkolaatuinen uni näkyy työpaikoilla useilla eri tavoilla.

Coronaria Uniklinikan palveluvalikoimaan yrityksille ja työyhteisöille kuuluu mm. unen riskikartoitukset, luennot ja vireystilamittaukset.

Coronaria Työelämäpalvelut tekee yhteistyötä Coronaria Uniklinikan kanssa. 

Tutustu ja lue lisää >

Välineet ja menetelmät


Haluatko kuulla lisää? 

Ota yhteyttä ja kerromme, miten voimme auttaa. 

Ota yhteyttä