Laajemmat kehittämishankkeet

Työtä pitää kehittää – nykyisin paljon useammin kuin ennen. Oikeastaan koko ajan. Me tulemme tueksenne, kun tarvitsette uusia ratkaisuja työhönne. Meillä on ketterät kehittämisen välineet, teillä on oman työnne tuntemus. Uskomme, että teillä on jo toiminnassanne uudistetun toiminnan ituja olemassa. Kiireisessä arjen vilinässä ei ole kuitenkaan aikaa tunnistaa niitä. Väitämme myös, ettei aina ole aikaa tunnistaa tilanteita, joissa työ ei suju optimaalisesti tai tilanteita, joissa työntekijät kuormittuvat. Autamme teitä pysähtymään oman työnne äärelle, tutkimaan arkityötä ja löytämään uudet ratkaisut. Puhummekin arki- ja aineistolähtöisestä työn kehittämisestä. Kurkistetaan yhdessä työnne tuotanto- ja palvelutuotantoprosesseihin.

Meidän kehittämistyön välineemme perustuvat laajaan perustutkimukseen ja ymmärrykseen työn muutoksesta, toimintakonseptien uudistamisesta, työhyvinvoinnin rakentamisesta ja yhdessä oppimisesta. Työote on käytännönläheinen ja konkreettinen, jolla päästään kiinni yhteiseen työhönne.

Kun työ muuttuu nopeasti, työn kehittämisenkin pitää muuttua

  • Ei riitä, että työtä kehitetään joskus
  • Tarvitaan työlähtöisiä välineitä, joilla esihenkilöt ja työyhteisö/työntekijä itse voi tulkita omaa tilannetta ja kehittää työtään
  • Tarvitaan uusia tapoja käsitellä työtä, tarvitaan työyhteisön uudenlaisia oppimisfoorumeita
  • Tarvitaan uusia, osuvampia, innostavampia työvälineitä työpaikkojen arjen työhön

Palvelumme

Kehittämishankkeilla osaamisen ja oppimisen kehittämistä

Oppiminen ja osaamiseen panostaminen muuttuvassa työssä on välttämätöntä. Ottamalla henkilöstö mukaan kehittämiseen vahvistamme työntekijöiden työn mielekkyyttä ja tehostamme työn tuloksellisuutta. Kehittämisen prosessin suunnittelemme tarpeittenne mukaan.

Uskomme, että yksi tärkeimpiä kehittämisenkohteita on luoda uusi malli siihen, miten työtä kehitetään nyt ja tulevaisuudessa. Kehittämishankkeittemme jälkeen teille jää uusi työkalupakki, jolla voitte uudistaa työtänne. Käytämme innostavia kehittämismenetelmiä kuten muutosanalyysiä, oppimisnavigaattoria, onnistumien ja jaksaminen koetuksella, luovaa epäilyä ja esimerkiksi tulevaisuuden muistelua.

Kehittämishankkeilla tuotannon ja palvelutuotannon uudistamista

Autamme teitä pureutumaan nykyisen tuotantonne haasteisiin. On tärkeää saada esiin tuotannon pullonkaulat.  Keräämme työprosesseistanne peiliaineistoa ja tuomme sen kehittämistilaisuuksiin. Ideana on, että työyhteisö yhdessä tunnistaa tilanteita, jotka eivät suju optimaalisella tavalla ja etsii uudet tuottavammat työtavat. Kehittämishankkeet tuottavat sekä uuden mallin tuotantoonne että työkalut sen jatkuvaan kehittämiseen.

Käytämme kehittämismenetelmiä, joita voitte jatkossakin käyttää työnne kehittämiseen. Niitä ovat mm. sujuvan työn esteet, kärjistysmenetelmä, positiiviset ja negatiiviset kehät, kehityskartta ja häiriöseuranta.

Kehittämishankkeilla esihenkilötyön ja johtamisen kehittämistä

Kun työ muuttuu, pitää johtamisenkin muuttua. Nykytyö tarvitsee valmentavaa ja oppimista tukevaa johtamista ja ohjausta. Esihenkilöt tarvitsevat työvälineitä, joilla yhdessä työyhteisön kanssa voidaan tunnistaa oman työn ja palvelutuotannon tilanne. Kehittämishankkeissamme esihenkilöt oppivat uusia johtamisen menetelmiä ja kokeilevat niitä käytännössä. Uudistetulla johtamisella rakennetaan parempaa työhyvinvointia ja työn mielekkyyttä. Kehittämismenetelminä käytämme mm. liideridialogia, Cynefin-jäsennystä, työidentiteetin jäsennystä ja oman työn säätämismenetelmää.

Kehittämishankkeilla työterveyshuoltoyhteistyön kehittämistä

Sairauslomien pidentyminen ja työnhyvinvoinnin ontuminen huolettaa monilla työpaikoilla. Työkykyjohtamista kehitetään hankkeissamme yhdessä työterveyshuollon kanssa. Tämä edellyttää täysin uutta ajattelua ja uusia käytäntöjä esimerkiksi sairauslomakäytäntöihin ja työterveysneuvotteluihin. Se merkitsee isoa historiallista muutosta niin työntekijöiden, esihenkilöiden kuin työterveyshuollon ajattelussa, asenteissa ja käytännöissä. Tarvitaan uudenlaista yhteistyötapaa siihen, miten työpaikan esihenkilöt ja työterveyshuolto yhdessä tulkitsevat työn ja työn muutoksen vaikutuksia työntekijöiden työkykyyn ja etsivät ratkaisuja, jotka auttavat ihmisiä pysymään työssä.

Kehittämismenetelminä työterveyshuoltoyhteistyön kehittämisessä käytämme mm. muutoshahmotusta ja caseklinikkaa.

HALUATKO KUULLA LISÄÄ?

Ota yhteyttä ja kerromme, miten voimme auttaa. 

Ota yhteyttä

Blogit