21.03.2020

Sinä esimies - rauhoitu, rauhoita ja tuo turvallisuutta työyhteisöösi

Onkohan niin, että elämme aikajanan liitosvaiheessa? On aika ennen koronaa ja sen jälkeinen uusi aika. Tiedämme, ettei menneeseen ole enää paluuta, ja jos oikein terästämme katsetta, voimme nähdä uuden ajan valon kajastavan taivaan rannassa.

Yrityksissä ja yhteisöissä monet työt pysähtyvät totaalisesti, toiset taas jatkuvat yhä kiihtyvällä nopeudella. Päätöksenteon taustalla olevat faktat ovat sirpaleina maailmalla, ja huolipuhe saa yhä helpommin valtaa. Johtajien ja esimiesten arjessa ratkaistaviksi nousevat muun muassa seuraavat kysymykset.

  • Kuinka pysyn rauhallisena ja tunnistan prioriteetit toiminnassani?
  • Kuinka rauhoitan henkilöstöni perustehtävässä pysyen?
  • Kuinka toimin, kun työyhteisössä alkaa nousta erilaisia huolipuheita ja konfliktin aihioita?

Pienikin muutos voi heilauttaa ihmisen turvallisuuden tunnetta. Koronakriisin kaltainen uhka voi jo suistaa turvallisuuden tunteen nollatasolle. Näin ei onneksi käy kaikille, mutta jo yksikin työntekijä voi huolipuheellaan horjuttaa koko työyhteisön tilaa. Apua tarvitaan siis yksittäisille ihmisille kuin myös koko yhteisölle. 

Johtajan ja esimiehen rooliin kuuluu hallinnan tunteen turvaaminen työyhteisössä. Se on helpommin sanottu kuin tehty silloin, kun tunteiden kaaos velloo ihmisten keskuudessa. Ensimmäinen edellytys onkin, että johtaja tai esimies pysyy itse riittävän rauhallisena ja tunnistaa prioriteetit omassa toiminnassaan. Vasta sen jälkeen on mahdollisuus rauhoittaa henkilöstöä ja keskittää kaikkien ajatukset perustehtävään – niin kauan kuin työtä riittää.

Muutoksessa on aina myös mahdollisuus. Nyt jos koskaan on syytä muistaa tämä. Työn ja toimintatapojen kehittämiseen on näinäkin aikoina tilaisuus, jopa pakon sanelemana. Kehittäminen tuo innostusta ja siirtää ajatuksia pois tämän hetken ahdistuksista.  Tämä on yksi rahoittamisen keino, niin esimiehelle kuin hänen alaisilleenkin. 

Esimiehet joutuvat johtamistyössään nyt hyvin monenlaisten kysymysten äärelle. On erittäin tärkeää muistaa, ettei niihin tarvitse keksiä vastauksia yksin. Vertaisten kanssa käytävä keskustelu jakaa taakkaa ja tuo uusia ratkaisumalleja erilaisten tilanteiden hoitamiseksi. Ulkopuolisten työelämäasiantuntijoiden käyttö on myös hyvä voimavarojen lähde ajatusten käännyttyä sisään päin työyhteisöissä. 

Muutaman kuukauden jälkeen tämä kriisiaika on jäämässä taakse, ja elämä työyhteisöissäkin alkaa tasaantua. Valitettavan usein tasaantumisvaihe tuo kuitenkin pikkukriisejä ja konfliktien aihioita pintaan. Nämä liittyvät pääasiassa kauan sitten tapahtuneisiin tilanteisiin, joita ei ole aikanaan käsitelty. Tähän on tärkeää varautua, niin ikävältä kuin se tuntuukin suurten voimainponnistusten jälkeen. Mitä tehokkaammin konfliktin aihiot saadaan selvitettyä, sitä nopeammin rauhoittuu työyhteisö perustehtävän pariin. Näin työhyvinvointi vahvistuu. 

Presidenttimme totesi puheessaan, että hyväkuntoiset ihmiset kyllä nostavat tuottavuuden takaisin huipputasolle. Tähän on syytä uskoa. Me esimiehet voimme vaikuttaa juuri tähän – niin johdatamme työyhteisömme hyvinvoivaan ja tuottavaan tulevaisuuteen. 

Lue lisää työelämäpalveluista

Blogin kirjoittaja:​​​​​​

Pirkko-Liisa Hyttinen
työelämän kehittäjä, työ- ja organisaatiopsykologi, PsT