20.08.2019

Johdatko muutosta vai jatkuvaa liikettä?

Johdatko muutosta vai jatkuvaa liikettä? Käsitteet tuntuvat ehkä aluksi samoilta, mutta tarkemmin ajateltuna ne edellyttävät hyvin erilaista johtamisotetta. 

Muutoksen johtamisessa on kysymys tietyn aika- tai määrärajallisen kokonaisuuden johtamisesta. Vähän niin kuin siirtyisimme ohjatusti myrskyn yli tyvenestä toiseen tyveneen. Silloin tarvitaan tilanneanalyysiä, hetkellistä voimien ponnistelua ja joukkojen kannustusta sietämään epävakaata olotilaa rajallisen ajan. 

Jatkuvan liikkeen johtaminen vaatii jatkuvaa valppaana olemista, suunnitelmallisuutta, sitkeyttä ja ajoittaista pettymysten sietämistäkin. Kannustava ote johtamisessa perustuu pikapalkkioiden sijasta jatkuvaan vuorovaikutukseen, palautteen antamiseen ja luottamuksen rakentamiseen.

Liikkeen johtamisessa on jatkuvasti tarkistettava kulun suuntaa ja korjattava kurssia. On myös huolehdittava, ettei johto jää purjehtimaan irrallisena komentolaivaansa. Jos perässä kulkeva laivasto eksyy suunnasta, käy huonosti.

Tunteet liikkeessä

Jatkuva liike herättää enemmän tai vähemmän epävarmuuden tunteita, jotka syövät luottamusta. Työyhteisöt ajautuvat silloin hyvin helposti niin sanotusti elukkatilaan, jossa tunteet ohjaavat järjen sijasta. Elukkaorganisaation johtaminen on hyvin haasteellista. Siispä sen syntyminen on syytä estää ennalta. 

Mitä paremmin vuorovaikutus toimii työyhteisössä, sitä korkeammalla tasolla luottamus on – ja sitä varmemmin vältetään elukkatilan syntyminen. Vuorovaikutus on käytännössä sitä, että varmistamme yhteistä tulkintaa tavoitteista ja pelisäännöistä aika ajoin. Tämä tarkoittaa arkista keskustelua perustehtävän ympärillä ja puuttumista siihen, jos joku alkaa eksyä yhteisistä linjoista. Puuttumista ihmistä arvostaen.

Muutos on historiaa, jatkuva liike tätä päivää – ehkä tulevaisuuttakin. Oletko valmis johtamaan liikettä?

Lue lisää johtajuuden kehittämisestä

Blogin kirjoittaja:​​​​​​

Pirkko-Liisa Hyttinen
työelämän kehittäjä, työ- ja organisaatiopsykologi, PsT