Blogi

Johtaja: hellitä hallintaa – johda kompleksisuutta

24.01.2023

Työpaikoilla ja yrityksissä etsitään ratkaisuja uusiin kiperiin ja haastaviin pulmiin. Johtajat ja johtoryhmät kokoontuvat pohtimaan ratkaisusuuntia. Olisiko uusi organisaatiomalli ajankohtainen? Entä miten saadaan henkilöstö sitoutumaan ja innostumaan jatkuvista haasteista huolimatta? Entä auttaisiko uuden johtajan nimittäminen ja siten johtamisen vahvistaminen? ...

Kuormituspuheesta työn palkitsevaan ymmärrykseen

09.12.2022

Kaikille meille työelämässä oleville, niin senioreille kuin untuvikoille, hyvä työkyky on olennainen osa työssä pärjäämistä ja työn aikaansaannosten kannalta tarpeellista. Hyvä työkyvyn ylläpito on edelleen tärkeää, vaikka työpaikkojen kehittämisen teemana se on ollut jo pitkään.

Valjasta hukattu työyhteisön potentiaali hyötykäyttöön

22.09.2022

Jokaisessa työyhteisössä on aika-ajoin ristiriitoja, konflikteja tai häiriökäyttäytymistä, mutta onko kykyä ja/tai halua ratkaista haasteellinen tilanne?

Monipuolisempaa tukea työn muutoksissa

29.08.2022

Coronaria Tietotaidon työelämän kehittäjät ja Uudistuva työ -tiimi Vervestä ovat yhdistyneet Coronaria Työelämäpalveluksi. Yhdessä muodostamme monialaisen asiantuntijatiimin, joka palvelee valtakunnallisesti. Pystymme tarjoamaan nyt entistä laajempaa osaamista, kun tarvitsette apua nopeasti muuttuvassa työssä.

Kohti ammatillista identiteettiä

08.06.2021

Mitä on ammatillinen identiteetti? Siitä on puhuttu koko yliopiston ajan jonakin sellaisena, joka vain syntyy työelämässä pikkuhiljaa, mutta jonka perustukset rakennetaan jo opiskeluaikana.

Tiedätkö mitä ongelmien maton alle lakaisu maksaa?

26.05.2021

Onnistuminen tai epäonnistuminen johtamistyössä riippuu suoraan siitä, miten henkilöstö saadaan mukaan muutokseen. Jokaisen työntekijän täytyy ymmärtää ja sisäistää muuttuneiden tavoitteiden merkitys omassa työssään.

Johtaja - kuka käyttää aikaasi?

16.03.2021

Olen tavannut useita johtajia ja esimiestyötä tekeviä, jotka näinä aikoina kertovat päiviensä kuluvan etäpalavereissa minuutti minuutilta. Heitä kuunnellessani tuntuu, kuin joku hahmoton olisi ottanut kalentereista vallan.

Kolme vinkkiä esimiehelle kiusaamisen estämiseksi

30.09.2020

Kiusatuksi tulemisen taustalla on monia tekijöitä. Jotkut niistä liittyvät ”oikeisiin” faktoihin, esimerkiksi toisen selän takana tapahtuvaan kunnian loukkaamiseen. Useimmiten tekijät kuitenkin liittyvät työpaikan kulttuuriin pesiytyneisiin toimintatapoihin, joiden ohjaamina suljetaan silmät kiusaamiselta tai hoidetaan ongelmaa näennäisesti todellisen ytimen jäädessä ratkaisematta.

Sitä saat, mitä mittaat - myös johtamisen johtamisessa

30.09.2020

Taloudelliset tavoitteet, asiakastavoitteet ja sisäiset prosessit ovat organisaatioissa usein kirjoitettu hyvin selkeästi auki ja niitä seurataan jatkuvasti. Sitä vastoin henkilöstöosiossa tavoitemäärittely on ikävän usein maailmoja syleilevää tai historiapainotteista.

Tunnistatko esimiehenä kiusaamisen tunnusmerkit?

22.09.2020

Esimiehet kertovat entistä useammin joutuneensa kiusaamisen kohteiksi. Aloin tutkia tarkemmin mistä tämä esimiesten kokemus kertoo ja kuinka se poikkeaa ns. rivityöntekijän kokemuksista.