Blogi

Kohti ammatillista identiteettiä

08.06.2021

Mitä on ammatillinen identiteetti? Siitä on puhuttu koko yliopiston ajan jonakin sellaisena, joka vain syntyy työelämässä pikkuhiljaa, mutta jonka perustukset rakennetaan jo opiskeluaikana.

Tiedätkö mitä ongelmien maton alle lakaisu maksaa?

26.05.2021

Onnistuminen tai epäonnistuminen johtamistyössä riippuu suoraan siitä, miten henkilöstö saadaan mukaan muutokseen. Jokaisen työntekijän täytyy ymmärtää ja sisäistää muuttuneiden tavoitteiden merkitys omassa työssään.

Johtaja - kuka käyttää aikaasi?

16.03.2021

Olen tavannut useita johtajia ja esimiestyötä tekeviä, jotka näinä aikoina kertovat päiviensä kuluvan etäpalavereissa minuutti minuutilta. Heitä kuunnellessani tuntuu, kuin joku hahmoton olisi ottanut kalentereista vallan.

Kolme vinkkiä esimiehelle kiusaamisen estämiseksi

30.09.2020

Kiusatuksi tulemisen taustalla on monia tekijöitä. Jotkut niistä liittyvät ”oikeisiin” faktoihin, esimerkiksi toisen selän takana tapahtuvaan kunnian loukkaamiseen. Useimmiten tekijät kuitenkin liittyvät työpaikan kulttuuriin pesiytyneisiin toimintatapoihin, joiden ohjaamina suljetaan silmät kiusaamiselta tai hoidetaan ongelmaa näennäisesti todellisen ytimen jäädessä ratkaisematta.

Sitä saat, mitä mittaat - myös johtamisen johtamisessa

30.09.2020

Taloudelliset tavoitteet, asiakastavoitteet ja sisäiset prosessit ovat organisaatioissa usein kirjoitettu hyvin selkeästi auki ja niitä seurataan jatkuvasti. Sitä vastoin henkilöstöosiossa tavoitemäärittely on ikävän usein maailmoja syleilevää tai historiapainotteista.

Tunnistatko esimiehenä kiusaamisen tunnusmerkit?

22.09.2020

Esimiehet kertovat entistä useammin joutuneensa kiusaamisen kohteiksi. Aloin tutkia tarkemmin mistä tämä esimiesten kokemus kertoo ja kuinka se poikkeaa ns. rivityöntekijän kokemuksista.

Korona kiusaamisenkin kirvoittajana - esimiehet kohteina

07.09.2020

”Ei se korona-aalto sitten loppunutkaan”, huokaa moni rankan kevätkauden ja vapautuneen kesäajan jälkeen. Syksyn alkaessa kiristetään joka puolella turvaohjeita. Pelko ja ahdistus lisääntyvät myös työyhteisöissä. Ja ahdistus puretaan aina johonkin.

Suutari pysyköön lestissään ja päättäjät pestissään

04.08.2020

Keväällä ilmestyi mielenkiintoa herättävä Tapio Alhon väitöstutkimus päätöksentekijöiden taustamotiiveista. Syystä tai toisesta se ei ole saanut aikaan vilkasta keskustelua julkisuudessa.

Millainen on uusi normaali? Kestänkö muutoksessa mukana?

27.04.2020

Työnohjaus vahvistaa osaamista, ammatti-identiteettiä ja lisää työn hallinnan tunnetta. Nopeat muutokset globaalilla ja kansallisella tasolla lisäävät omalta osaltaan dynaamisuutta myös työelämässä. Entiseen normaaliin ei ole enää paluuta. Mutta millainen on uusi normaali?

Miksi työyhteisön psykologiseen turvallisuuteen kannattaa kiinnittää huomiota?

06.04.2020

Viime aikoina työyhteisöjen hyvinvointia koskevassa keskustelussa on noussut toistuvasti esille termi psykologinen turvallisuus. Erityisesti Googlella havaittu tutkimustulos siitä, että menestyneiden tiimien taustalta löytyi yksi yhteinen tekijä, psykologinen turvallisuus, on herättänyt laajempaa kiinnostusta aiheeseen liittyen.