Hyvän työelämän puolesta

Olemme ihmisten käyttäytymiseen, oppimiseen, tunteisiin ja ihmissuhteisiin sekä työyhteisöjen toimintaan ja johtamiseen erikoistuneita asiantuntijoita. Tiimimme voimavara on, että se muodostuu monen  eri ammattiryhmän vankasta osaajasta.

Teemme työtä työhyvinvoinnin ja tuottavuuden parantamiseksi. Toimimme esihenkilötyön tukena sekä autamme työyhteisöjen ja asiantuntijuuden kehittämisessä. Työskentelymme pohjautuu tutkittuun tietoon ja vankkaan ammattitaitoon. 

Tuottavuutta työyhteisön hyvinvoinnilla

Työyhteisön hyvinvoinnin kehittämiseen kannattaa panostaa, sillä hyvinvoiva työyhteisö lisää tuottavuutta.
Onko sinun työyhteisösi tuottava ja hyvinvoiva?

Tuottavan ja hyvinvoivan työyhteisön tunnuspiirteet

  • Työhyvinvointi ja työkykyjohtaminen on keskeinen osa ihmisten sekä liiketoimintojen johtamista.  
  • Organisaatiossa ja tiimeissä on selkeä johtajuus sekä vastuut ja roolit ovat kaikkien tiedossa.
  • Työyhteisössä vallitsee luottamuksen ilmapiiri, jossa kyetään käsittelemään myös vaikeita asioita rakentavasti.
  • Henkilöstö on aktiivisesti mukana toiminnan kehittämisessä.

Tuottavuutta ja työhyvinvointia heikentävät ilmiöt 

  • Keskinäinen vuorovaikutus ei toimi, jolloin ristiriitatilanteita ei kyetä käsittelemään rakentavasti.
  • Tavoitteet ja vastuut ovat epäselvät aiheuttaen perustehtävän hämärtymisen organisaation/tiimin/yksilön tasolla.
  • Henkilöstön suoriutumiseen liittyviin haasteisiin ei kyetä/osata puuttua.
  • Työyhteisössä vallitsee pelon ilmapiiri.
  • Henkilöstön vaihtuvuus on suurta.

Haluatko selvittää työyhteisösi nykytilanteen? Tarjoamme ilmaisen kartoituksen ja pika-analyysin työyhteisösi tämänhetkisestä tilanteesta.

Palvelumme

Johtajuuden kehittäminen

Esihenkilöt joutuvat johtamistyössään hyvin monenlaisten kysymysten äärelle. On erittäin tärkeää muistaa, ettei niihin tarvitse keksiä vastauksia yksin. 

Lue lisää

Työyhteisön kehittäminen

Hyvin toimiva työyhteisö tukee työhyvinvointia ja tuottavuutta, mutta mistä hyvin toimiva työyhteisö muodostuu?

Lue lisää

Asiantuntijuuden kehittäminen

Kun asiantuntija saa hyödyntää omaa osaamistaan ja vahvuuksiaan työtehtävissään, hallinnan tunne ja työhyvinvointi lisääntyy.

Lue lisää

Laajemmat kehittämishankkeet

Autamme teitä pysähtymään oman työnne äärelle, tutkimaan arkityötä ja löytämään uudet ratkaisut.

Lue lisää

Saamaamme palautetta

Ajankohtaista asiaa, oli hyvä että esimiehet saivat tästä tukea myös omaan toimintaansa henkilöinä eikä vain esimiehinä.
Oikea ajoitus arjen keskellä pysähtymiseen. Tunnetaitoja ei liene koskaan liikaa.
Riitta Syren-Laineella on positiivinen valmennusote, uskallusta sanoa asioista oikeilla nimillä. Valitsemme ehdottomasti jatkossakin valmentajaksi!
Kriisistä toipuminen -webinaari oli todella hyvä. Juha Minkkinen, olit mahtava!